Trang chủ / Tiểu sử Lê Lai

Tiểu sử Lê Lai

               Lê Lai người dân tộc Mường, Quê ở Làng Dựng Tú (nay thuộc xã Kiên Thọ, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Ông là một trong 19 người tham dự Hội Thế Lũng Nhai 1416.

               Mười ngày sau khi dựng cờ khởi nghĩa năm 1418, nghĩa quân Lam Sơn đã dành chiến thắng ngay trận đầu, tiêu diệt hàng ngàn tên giặc và thu được nhiều vũ khí của địch. Ba ngày sau quân Minh đến đánh úp, nghĩ quân phải rút lên núi Chi Linh. Lực lượng cạn kiệt, nghĩa quân phải đào củ mà ăn thay cơm, chịu nhiều gian khổ, cầm cự chống giặc. Chúng thấy thế càng xiết chặt vòng vây, hòng buột Lê Lợi ra đầu hàng. Trước tình thế hết sức nguy hiểm, Lê Lai đã cải trang thành Lê Lợi, dẫn đầu đội quân cảm tử, xông thẳng phá vòng quây địch.

               Quân Minh dồn hết sức đuổi bắt Lê Lai. Chúng bắt được toàn bộ đội quân cảm tử và giết chết hết. Tưởng đã giết được Lê Lợi, giặc rút khỏi Chi Linh. Nhờ vậy, chủ tướng Lam Sơn mới trốn thoát.

               Sự hy sinh cao cả của Lê Lai cùng đội quân cảm tử đã cứu được cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thoát hiểm, bảo vệ chủ tướng bộ chỉ huy và lực lượng chủ lực. Gia đình Lê Lai có 5 người tham gia khởi nghĩa thì có 4 người hy sinh vì sự nghiệp cứu nước.

               Ghi nhớ công ơn của họ, sau này vua Lê Thánh Tông đã ban sắc “Toàn gia báo hiếu” cho gia đình họ Lê. Ở Thọ Xuân, khi làm lễ cùng Lê Lợi, người ta thường bảo nhau “Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi” ý nhắc nhỡ mọi người phải làm giỗ Lê Lai trước ngày giỗ vua Lý Thái Tổ một ngày.

Người đăng Giang Nguyễn Thị Trà

Tin liên quan

Tấm lòng vàng giữa lòng thành phố.

Hôm qua, thứ ba ngày 26/11/2021. Cô Võ Xuân Cẩm Thi – CTCĐ cùng các …