Trang chủ / Công khai

Công khai

Lễ tri ân – trưởng thành học sinh khối 5

Nhớ ngày nào, khi các em mới vào trường, vẫn còn là những cô cậu học trò ngây thơ, bé nhỏ, đầy bỡ ngỡ và rụt rè. Thầy cô đã theo sát các em từng bước đi, chứng kiến sự khôn lớn và trưởng thành của các em qua mỗi …

Đọc tiếp

Thực hiện Công khai giáo dục theo TT 36/BGD-ĐT

UBND QUẬN HẢI CHÂU TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số :  92   /BC – THLL Hải châu, ngày  19    tháng 10   năm 2018 BÁO CÁO Về việc Thực hiện Công khai giáo dục theo …

Đọc tiếp

Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở cơ sở giáo dục phổ thông công lập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                           – BỘ NỘI VỤ                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số: 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV                Hà Nội, ngày  23  tháng  8  năm …

Đọc tiếp