Trang chủ / Cơ cấu tổ chức / Đảng bộ – Chi bộ

Đảng bộ – Chi bộ

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN  NĂM HỌC 2019 -2020 STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ GHI CHÚ 01 Trần Thị Tường Vi 1970 BTCB 02 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1981 Phó BT 03 Nguyễn Thị Trà Giang 1985 Chi Ủy Viên 04 …

Đọc tiếp