Trang chủ / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN  NĂM HỌC 2019 – 2020 STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ GHI CHÚ 01 Trương Thị Thu Hà 1994 BTCĐ 02 Lê Văn Tuấn Anh 1993 PBT 03 Dương Anh Thành Đạt 1991 Ủy viên 04 Trần …

Đọc tiếp

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN  NĂM HỌC 2019 -2020 STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ GHI CHÚ 01 Trần Thị Tường Vi 1970 BTCB 02 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1981 Phó BT 03 Nguyễn Thị Trà Giang 1985 Chi Ủy Viên 04 …

Đọc tiếp