CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN  NĂM HỌC 2019 – 2020

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ GHI CHÚ
01 Trương Thị Thu Hà 1994 BTCĐ
02 Lê Văn Tuấn Anh 1993 PBT
03 Dương Anh Thành Đạt 1991 Ủy viên
04 Trần Thị Ngọc Anh 1986 Đoàn viên
05 Lương Thị Hồng Nhung 1988 Đoàn viên
06 Võ Thị Hoàng Ân 1989 Đoàn  viên
07 Nguyễn Thị Vân Thảo 1993 Đoàn viên
08 Thảo Viên 1999 Đoàn viên
09 Lê Thị Thắm 1988 Đoàn viên
10 Nguyễn Thị Lan Hương 1994 Đoàn viên
11 Nguyễn Đắc Quỳnh Như 1986 Đoàn viên
12 Nguyễn Thị Cẩm Vân 1988 Đoàn viên
13 Nguyễn An Minh Phương 1990 Đoàn viên

Người đăng Giang Nguyễn Thị Trà